Asianajotoimisto Knuutinen Ky -
toimintaperiaatteista

Asianajotoimisto -nimike, kuten asianajajan ammattinimityskin, ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseninä asianajajaluetteloon merkityt asianajajat.

Asianajaja palvelut:

Pauliina Knuutinen
Asianajaja, OTK, VT

050 384 5311

Pitkä kokemus yksityishenkilöiden velkajärjestelymenettelyyn liittyvissä asioissa,
kiinteistöjuridiikasta sekä perhe- ja
perintöoikeudellisista asioista.
Hoidan myös oikeudenkäynnit riita- ja hakemusasioissa.

Mikko Knuutinen
Oikeustieteen lisensiaatti,
Rakennusinsinööri (AMK)

050 441 9730

Ratkaisuhakuista ja olennaiseen keskittyvää asiantuntemusta. Hoidan toimeksiantoja, jotka koskevat taloudellisia vastuita, sopimusriitoja, hankinta-asioita sekä rakentamista koskevia riitoja. Yhdistän jatkotutkinnoilla osoitetun oikeudellisen asiantuntemuksen toimeksiantojeni alalta käytännön perehtymiseen useiden toimialojen erityiskysymyksiin. Harjoitan lisäksi yritystoimintaa asianajotoiminnan lisäksi konsultoinnin, rakentamisen sekä maaseutuyrittämisen alalla.

Rakentamisen oikeudelliset kysymykset

Rakennussopimusten ongelmatilanteet ratkaistaan pääsääntöisesti ilman oikeusprosessia, neuvotteluteitse. Usein pääpaino on liikesuhteen ylläpidolla, jolloin toinen osapuoli voi tyytyä yksittäistapauksessa huonompaankin ratkaisuun, kuin tällä olisi lain mukaan oikeus.
>> Lisää tietoa