Asiantuntemus

Asianajajan ammattinimitys kertoo kokemuksen ja taidon vaatimuksesta, ammatillisesta valvonnasta, henkilökohtaisesta vastuusta, vastuuvakuutustakuusta sekä ehdottomasta salassapitovelvollisuudesta.

Tärkein velvollisuutemme on valvoa päämiehemme etua ja avustajana huolehtia siitä, että päämiehemme oikeusturva toteutuu. Toimistomme henkilökuntaa sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä saamme tietää päämiehestämme ja tämän asioista.

Noudatamme toimeksiannoissamme luonnollisesti hyvää asianajajatapaa, joka edellyttää toimeksiannon huolellista ja täsmällistä hoitoa tarpeellisella joutuisuudella päämiehelle tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.